REFERENSER

Vi har tillverkat möbler till erkända varumärken och designerns under decennier. Det är en ynnest att dela andras kreativa resa. Samarbeten vi gör bygger på relationer, hållbarhet och hantverksskicklighet.

Här presenterar vi ett urval av de kunder och samarbeten som vi haft genom åren.

REFERENSER