MASKINPARK

MASKINPARK

Vi har en bred maskinpark med både nyare automatiserade maskiner och äldre manuella maskiner. Denna kombination möjliggör en bredd och anpassningsförmåga i produktionen, vilket gör att vi kan vara med från prototyp till färdig produkt.

Vi har förmågan att hantera både stora och små volymer.
I takt med att vår maskinpark har uppdaterats har vi gått från att år 1868 endast vara en pinnstolsfabrik, till att idag vara en etablerad möbeltillverkare samt legotillverkare av diverse trädetaljer.